Norwegian

Lhasa Apso breeder

Litt om oss


Her hos oss er hundene en del av familien, som alle tar del i oppdrettet. Lhasa Apso har vi hatt siden 2010. Det er trygt å si at vi ble forelsket, og har nå kun Lhasa i hus. Tidligere har vi hatt oppdrett av både Bichon Frise og Bichon Havanese. 

Hundene er livet våres, og er blitt så mye mer enn en hobby. Vi er aktive i utstillingsringer, og har gode resultater derfra. I tillegg til dette fokuserer vi på sunnheten til hundene, og både øyenlyser og DNAtester før parring. 


Create your website for free!