Norwegian

Lhasa Apso breeder

Litt om oss


Her hos oss er hundene en del av familien, som alle tar del i oppdrettet. Lhasa Apso har vi hatt siden 2010. Det er trygt å si at vi ble forelsket, og har nå kun Lhasa i hus. Tidligere har vi hatt oppdrett av både Bichon Frise og Bichon Havanese. 

Hundene er livet våres, og er blitt så mye mer enn en hobby. Vi er aktive i utstillingsringer, og har gode resultater derfra. I tillegg til dette fokuserer vi på sunnheten til hundene, og både øyenlyser og DNAtester før parring. 


Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started